Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim Czwartek, 14 listopada 2019 roku

W gościnnym wnętrzu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się 14 listopada 2019 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tatarzy i Karaimi w 100-leciu odzyskania niepodległości”, współorganizowana przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wlkp. Partnerami wydarzenia były: Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Związek Karaimów Polskich, a patronatem honorowym objął je wojewody lubuskiego. Przyjechali na nie przedstawiciele tatarskiej społeczności z Białegostoku, Gdańska, Wrocławia oraz Szczecina: Żaneta Miśkiewicz, Halina Lebiedź, Dżenetta Adamowicz, Jan Adamowicz, Aleksander Miśkiewicz, Krzysztof Mucharski, Adam Murad Murman, Ramazan Jakubowski oraz Musa Czachorowski.

Konferencja stanowiła kolejne już wydarzenie, mające upamiętnić tatarską społeczność w tym mieście. Po wojnie osiedliła się w Gorzowie Wlkp. znaczna grupa uchodźców z Kresów, tworząc istniejącą do roku 2012 muzułmańską gminę wyznaniową. Miasto pamięta o tym i przy wielu okazjach honoruje swoich tatarskich mieszkańców. Nieprzypadkowa jest również obecność Karaimów. Pozostał tu ślad i po tej mniejszości, której losy wielokroć zbieżne były z tatarskimi dziejami. Do dzisiaj mówi się z szacunkiem o Adolfie Tynfowiczu, znanym działaczu sportowym, założycielu Muzeum Zakładowego przy Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon”. Istotnym elementem konferencji była promocja wydanej przez gorzowską Akademię im. Jakuba z Paradyża książki pt. Tatarzy i Karaimi w 100-leciu odzyskania niepodległości, pod redakcją naukową Piotra J. Krzyżanowskiego, Aleksandra Miśkiewicza oraz Beaty A. Orłowskiej. Towarzyszyła jej ponadto wystawa tatarskich oraz karaimskich fotografii.

Po oficjalnym otwarciu konferencji i powitaniu obecnych odczytane zostało pismo Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, skierowane do organizatorów i uczestników spotkania. Czytamy w nim m.in. „Jest nam ogromnie miło, że właśnie tu, gdzie kilkadziesiąt lat temu znaleźli swój nowy dom Tatarzy, którzy z powodów politycznych musieli opuścić polskie Kresy, właśnie tu – w Gorzowie Wielkopolskim – trwa pamięć o naszych pobratymcach z »Tatarskich Górek«. […] przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia i życzenia udanej konferencji. Niech zawsze łączy nas pamięć o tym, co w nas najlepsze”.

Po wystąpieniach prelegentów, wśród których byli m.in. dr Karolina Radłowska, dr Aleksander Miśkiewicz, dr Michał Łyszczarz oraz dr Paweł Popieliński, odbyło się jeszcze kameralne spotkanie przy kawie.

Polecamy: https://www.radiogorzow.pl/65519/tatarzy-i-karaimi-w-100-leciu-odzyskania-niepodleglosci/

(Red.)

Fot. Krzysztof Edem Mucharski