Konferencja w Toruniu Czwartek - Piątek, 12–13 kwietnia 2018 roku

Naukowcy z Centrum Badań Kitabistycznych toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim oraz Lietuvių kalbos institutas, zorganizowali w dniach 12–13 kwietnia br. międzynarodową konferencję pt. „Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, 50 lat kitabistyki”. Patronat honorowy nad tym ważnym wydarzeniem naukowym objęli: rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. dr hab. Arturas Żukauskas oraz Mufti Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Dwudniowe spotkanie zgromadziło najwybitniejszych specjalistów-kitabistów i nauk pokrewnych z Polski, Litwy, Białorusi, Turcji, Ukrainy oraz Krymu. Byli wśród nich: prof. Henryk Jankowski, prof. Marek M. Dziekan, prof. Czesław Łapicz, prof. Michaił Terełka, prof. Halil Ibrahim Usta, prof. Sergejus Temčinas i prof. Galina Miškinienė. Tatarskie środowisko naukowe reprezentował dr Artur Konopacki z Uniwersytetu w Białymstoku. Po raz pierwszy gościli w Toruniu dr Elma Mukhiddinovna Khairuddinova z Mikołajowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Suchomłynskiego w Mikołajowie (Ukraina) oraz dr Mykhaylo Yakubowych z Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska w Ostrogu (Ukraina). Z ramienia gospodarzy nad sprawnym przebiegiem całości czuwała prof. Joanna Kulwicka-Kamińska, kierująca Centrum Badań Kitabistycznych.

Podczas konferencji przedstawiono wiele interesujących wykładów, poświęconych starym tatarskim kitabom, dawnej i współczesnej kulturze tatarskiej, a także przekładom Koranu na język polski. Właśnie piszący te słowa miał zaszczyt omówić XX- i XXI-wieczne polskie tłumaczenia Koranu, w tym najnowszy, przygotowywany właśnie przez Muzułmański Związek Religijny w RP do druku przekład Świętej Księgi islamu. Spotkanie, świetnie zorganizowane logistycznie, przebiegało w nadzwyczaj sympatycznej, twórczej atmosferze. Druga część konferencji odbędzie się 1 czerwca br. na Uniwersytecie Wileńskim.

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof Mucharski