Konserwatorzy w Zastawku Wtorek, 2 lipca 2019 roku

2 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza komisja prac konserwatorskich i restauratorskich na cmentarzu tatarskim w Zastawku. W spotkaniu wzięli udział: przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej – Agata Dąbrowska i Dorota Dzięga, przedstawiciele Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, zespół konserwatorów kamienia pod kierunkiem mgr. Piotra Owczarka oraz nadzorem dr. hab. Janusza Smazy, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP reprezentował mgr inż. Szymon Grzegorczyk.

W trakcie wizyty zostały omówione dotychczas wykonane prace polegające na podniesieniu nagrobków, oczyszczeniu i postawieniu ich na istniejących, zachowanych stopach fundamentowych oraz dorobieniu do nich kamiennej – wykonanej z tego samego rodzaju kamienia lub jednorodnej – podstawy, uzupełnieniu ubytków w kamiennych nagrobkach posiadających ślady działań wojennych i innych oraz „wydobycie” napisów (nieinwazyjnymi sposobami) na nagrobkach celem uzyskania jak największej ich czytelności. Prace potrwają prawdopodobnie do końca września br., a plany zakładają odrestaurowanie 31 nagrobków.

Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych nagrobków na cmentarzu tatarskim w Zastawku w roku 2019 udało się sfinansować dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

(Red.)

(Fot. Szymon Grzegorczyk)