Kontakt

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie

ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok
NIP: 966-17-85-273
REGON: 050226722

Kancelaria:
Białystok, ul. Piastowska 13 F
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30
numery telefonów:
tel. (+48) 85 732 40 23
tel. kom. (+48) 605 612 137
e-mail: mzr@mzr.pl

Sekretariat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Adres do korespondencji:
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
skr. pocztowa nr 2, ul. Mieszka I 14
15-050 Białystok 8

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Oddział w Białymstoku
nr konta: 13 1090 2587 0000 0001 3032 8664