Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom MZR w RP z Podlasia od Prezydenta RP 3 czerwca 2006 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński przyznał Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom MZR w RP z Podlasia z okazji 80-lecia MZR w RP. Uroczystość wręczenia odbyła się w Białymstoku podczas 2 dnia Obchodów – 3 czerwca 2006 roku. Krzyże zasługi za działalność na rzecz kultury oraz dialogu ekumenicznego otrzymali działacze z Podlasia:

Złoty Krzyż Zasługi:
1. Mirjema Chalecka – Gembicka
2. imam Stefan Jasiński
3. imam Konstanty Szczęsnowicz

Srebrny Krzyż Zasługi:
1. mufti Tomasz Miśkiewicz

Brązowy Krzyż Zasługi:
1. Mirosława Korycka

Wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Podlaski Pan Jan Dobrzyński