Kwestia uboju rytualnego w świetle Deklaracji ONZ 10 września 2013 roku

Kwestia uboju rytualnego w świetle Deklaracji ONZ o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań, Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju oraz Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Cały tekst do przeczytania w pliku pdf.