Lista publikacji etnicznych

Publikacje etniczne Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

 Koszty administracyjne

Prolegomena do modlitwy – 10 zł
Nowojorski meczet Rzeczypospolitej – 10 zł
Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku. Informator – 10 zł
Muzyczna Jurta – śladami Tatarów (+CD) – 15 zł
Pułkownik Józef Korycki Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (Zarys biografii) – 10 zł
Historia Meczetu w Wilnie – 10 zł
Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze – 15 zł
Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów – nakład wyczerpany
Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej – nakład wyczerpany
Al-Kur’an al-Karim – 20 zł
Młode pokolenie polskich Tatarów – 20 zł
Jeszcze tylko ten step… – 15 zł
Sonety krymskie – 8 zł
Żołnierskie wspomnienia – 10 zł
Tatariada – 15 zł
Niedokończona tatarska opowieść – 15 zł
Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich – 10 zł
Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015 – 10 zł
Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju – 10 zł
Tatarskie bajanie czyli bajki, podania i opowieści z całego tatarskiego świata – 10 zł
Droga mojego życia. Ostatni ułan Rzeczypospolitej – 15 zł
Tylko niebo – 5 zł
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku – 15 zł
Tatarskie love story Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub – nakład wyczerpany
Trzy źródła – 8 zł
Baju, baju z tatarskiego kraju – 10 zł
Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb – 30 zł
Pamięć – 20 zł

Czasopisma

„Przegląd Tatarski”, „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”, „Muzułmanie Rzeczypospolitej” –
obowiązuje jedynie koszt wysyłki