Meczet w Bohonikach – audiodeskrypcja Wtorek, 12 marca 2019 roku

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę stowarzyszenie „De Facto” przekazało Najwyższemu Kolegium Muzułmańskiemu MZR w RP opracowanie poświęcone Pomnikom Historii.

Publikacja powstała w ramach projektu „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości”. Kilkudziesięciostronicowa pozycja zawiera ilustracje Pomników Historii wraz z dwiema płytami CD, na których znajdują się audiodeskrypcje – nagrane przez lektora informacje poświęcone każdemu obiektowi. Najcenniejsze w tej pracy jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób niewidzących – część opisowa i graficzna posiadają dodatkową warstwę nadruku, która umożliwia „odczytanie” każdego obrazka za pomocą dotyku. Przy każdej ilustracji umieszczona jest sylwetka człowieka w celu lepszego wyobrażenia skali przedstawionego obiektu. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wolontariatu dla dziedzictwa.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Na liście znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach zostały uznane za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 roku.

(Red.)

(Fot. Szymon Grzegorczyk, Andrzej Ignatowski)