Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański” Piątek - Sobota, 18 - 19 listopada 2016 roku

18 i 19 listopada br. odbędzie się w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez: Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, Wydział Filologiczny UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP oraz Książnicę Podlaską, zatytułowana „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, pod patronatami honorowymi Marszałka Woj. Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Miejsce konferencji: Książnica Podlaska w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI

Program

konferencja