Miełlud Czwartek, 29 października 2020 roku

Zbliżał się rok 571, dwunasty dzień miesiąca rabi ul-ałłal. Tego dnia o świcie, niebo niezwykle się rozjaśniło. I oto w jednym z domów Mekki na świecie pojawił się ten, kogo wszyscy wyczekiwali. Urodził się posłany jako miłosierdzie dla światów” – Muhammad (saał).

29 października 2020 roku minie niemal piętnaście wieków od narodzin Światła i Miłosierdzia obu światów, Nura proroków, szczytu ludzkiej doskonałości, ostatniego w łańcuchu proroctwa. Czcigodny Prorok Muhammad (saał), nasz zbawca i największy nauczyciel, będący śmiertelnym człowiekiem, już dawno nas opuścił i odszedł do innego świata. Ale islam, z którym przyszedł do nas, i przykład jego całego życia, pozostają z nami jako dziedzictwo aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

W dniu Miełlud zawsze spotykaliśmy się w meczetach na wspólnych modlitwach i wspominaniu Proroka Muhammada (saał). Jednakże w tym roku, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, musimy pozostać w domu. Pomimo towarzyszącego nam niepokoju, tym bardziej starajmy się poznać Proroka islamu (saał) i wczuwać w to, czego on doświadczył.

Z okazji Miełlud,
dnia narodzin Proroka Muhammada (saał), życzę wszystkiego, co najlepsze.
Niechaj nauki Naszego Proroka (saał) towarzyszą nam na każdym kroku!

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP