Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie Al-Kur’an al-Karim 23 kwietnia 2013 roku

Święta Księga islamu, Kur’an, z woli Wszechmogącego objawiona została Muhammadowi, Ostatniemu Wysłannikowi i Prorokowi, za pośrednictwem Anioła Dżibrila. Spisana w języku arabskim stanowi Drogowskaz i Drogę dla każdego muzułmanina i każdej muzułmanki. Towarzyszy nam bowiem przez całe życie; od dnia narodzin po godzinę śmierci.

Czytanie i recytowanie Kur’anu stanowi nasz obowiązek. Aby ułatwić to osobom, które nie znają języka arabskiego, tekst Świętej Księgi zapisany został alfabetem polskim. Jest to najprostsza transkrypcja, oddająca sposób wymowy, nie zawsze zgodna z zasadami przyjętymi przez polską arabistykę. Powinna stanowić pierwszy krok przed nauką czytania tekstu oryginalnego.

Konsultację religijną nad tą publikacją sprawował Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, zaś naukową – prof. Marek M. Dziekan. Transkrypcji dokonał Musa Czachorowski, który życzy wszystkim powodzenia w nauce czytania i recytacji Kur’anu.

Więcej informacji o tej publikacji uzyskać można pisząc na adres: musaxan@yandex.com lub ahma@wp.pl

Al-Kur’an al-Karim, Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1434/2013, Muzułmański Związek Religijny w RP, Białystok, stron 336, ISBN 978-83-60425-60-2

koran_3 koran_2