Ministerialne dotacje na rok 2021 Poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku

Tuż przed końcem ubiegłego roku, 30 grudnia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało zestawienie dotacji przyznanych na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uzyskało dotacje na realizację sześciu projektów w 2021 roku:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”,
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”,
  3. Wydanie albumu pt. Siufkacze i fałdżeje. Tatarska magia ludowa,
  4. Wydanie książki pt. Aksak, Korsak i Bałłaban. Polskie nazwiska tatarskiego i tureckiego pochodzenia,
  5. Wydanie książki pt. Pułkownik Józef Korycki (1885–1954). Biografia tatarskiego artylerzysty,
  6. Wydanie płyty z muzyką tatarską i orientalną zespołu Ansambl Peregrinus pt.

Dzięki otrzymanym środkom NKM MZR konsekwentnie, kolejny rok będzie rozwijać własne wydawnictwo, a szczególnie dział etniczny.

O publikacji wymienionych pozycji będziemy na bieżąco informować.

Pełny wykaz dotacji:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/dotacje-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-na-2021-r

(Red.)