Mizar w Zastawku Piątek, 7 lipca 2017 roku

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej przygotowuje się do remontu ogrodzenia oraz infrastruktury towarzyszącej mizaru – cmentarza tatarskiego w Zastawku.

Zgodnie z kierunkiem obranym przez władze Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego pod przewodnictwem Muftiego i Przewodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasza Miśkiewicza dotyczącym ochrony tożsamości kulturowej i zabytków Tatarów – polskich muzułmanów podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowania projektu i uzyskania odpowiednich pozwoleń na przeprowadzenie prac remontowych mizaru w Zastawku.

Mizar w Zastawku jest jednym z sześciu cmentarzy Tatarów – muzułmanów w Polsce. Jest obecnie nieczynny i stanowi namacalny fragment historii islamu w tym regionie. Cmentarz liczy ponad 350 lat i przynależał do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Studziance, która funkcjonowała do drugiej wojny światowej.

W czasie drugiej wojny światowej cmentarz został zdewastowany przez wojska niemieckie oraz sowieckie. Późniejszym okresie również niszczono nagrobki, tradycyjne głazy wskazujące miejsce pochówku wykorzystywano jako budulec pod nowe pomniki. Stare i bardzo skromne ogrodzenie mizaru przypominające zagrodę leśną uległo zniszczeniu w ostatnich latach.

Mieszkańcom oraz wszystkim instytucjom wspierającym ochronę zabytków dziękuję w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej za opiekę nad mizarem.

Proszę także o dalsze wsparcie i zaangażowanie w zachowaniu tożsamości i pamięci miejsca – swoistego pomnika historii Tatarów polskich.

Wierzę, iż remont uda się przeprowadzić do końca 2018 roku.

Mufti Tomasz Miśkiewicz