Mizary – Cmentarze

Mizarami muzułmanie polscy nazywają cmentarze muzułmańskie.
Mizary w Polsce znajdują się w następujących miejscowościach:

Bohoniki

Mizar położony za wsią w kierunku Malawicz, założony w drugiej połowie XVIII wieku. Czynny do dzisiaj.

Mizar w środkowej części wsi prawdopodobnie założony przez pierwszych osadników muzułmańskich w Bohonikach, tzn. w końcu XVII wieku. Obecnie nieczynny. Przy głównej ulicy widnieje tabliczka informacyjna, którą nie sposób jest zauważyć.

Kruszyniany

Mizar położony w centralnej części wsi. Założony prawdopodobnie na końcu XVII lub na początku XVIII wieku. Usytułowany jest w niedalekiej odległości za meczetem. Czynny do dzisiaj.

Warszawa

Mizar przy ulicy Tatarskiej 8, należy do zabytkowego kompleksu Cmentarza Powązkowskiego (Powązki). Założony przez władze rosyjskie w 1868 roku, z przeznaczeniem głównie dla muzułmańskich żołnierzy armii rosyjskiej. Później służył muzułmanom polskim. Czynny do dzisiaj.

Mizar przy ulicy Młynarskiej 60, między cmentarzem żydowskim a ewangelicko- augsburskim. Założony przez władze carskie w 1838 roku, przeznaczony głównie dla żołnierzy armii rosyjskiej. Zamknięty w 1868 roku.

Studzianka

Mizar położony za wsią, założony prawdopodobnie przez pierwszych osadników muzułmańskich po 1679 roku. Nieczynny od II wojny światowej.

Lebiedziew

Mizar ulokowany za wsią, założony prawdopodobnie przez pierwszych osadników muzułmańskich tzn. po 1679 roku. Nieczynny od I wojny światowej.