Młode pokolenie polskich Tatarów 13 marca 2014 roku

Kilka miesięcy temu ukazała się dawno oczekiwana książka: „Młode pokolenie polskich Tatarów” autorstwa doktora Michała Łyszczarza. Zna go niewątpliwie wiele osób, bowiem od lat uczestniczy w tatarskich i muzułmańskich imprezach w Białymstoku, Bohonikach, Kruszynianach, Gdańsku, Warszawie. Rozmawia, słucha, notuje. I tak powstał ten zapis, będący dokumentem czasu, dokumentem ludzkich postaw wobec tego, co w każdej społeczności najistotniejsze.

Młodzi polscy Tatarzy – jak cała polska młodzież, tak i oni maja swoje wyobrażenie dookolnej rzeczywistości. Kim jesteśmy, co to znaczy być Tatarem i muzułmaninem w Polsce, jaki jest nasz stosunek do religii, w jaki sposób spędzamy wolny czas, jakie są nasze autorytety – to jedynie część problemów, do których ustosunkowywali się potomkowie stepowych wojowników, od wieków zamieszkujący Polskę. W pewnej mierze wypowiedzi te pozwalają ocenić sytuację mniejszości tatarskiej, jej żywotność społeczną oraz prognozować szanse przetrwania i rozwoju – lub też powolnego rozpływania się w zunifikowanym otoczeniu.

Czytelnik znajdzie w książce również zarys historii osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej oraz strukturę organizacyjna obecnej wspólnoty w naszym kraju. W sumie mamy do czynienia z publikacją znacznie wzbogacającą wiedzę o tatarskiej społeczności – tutejszej, odwiecznej, a jednak nie wszystkim znanej. W roku 1999 ukazała się książka „Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna”. Wprawdzie jej autorka, dr Katarzyna Warmińska, nie skoncentrowała się na młodym pokoleniu Tatarów, ale pewne wątki w obu pracach wydają się być dość zbieżne. Ogromnie ciekawa może być zatem konfrontacja wypowiedzi i wniosków z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych z tymi współczesnymi, zebranymi przez dr. Łyszczarza.

Kontakt dla osób zainteresowanych książką: michal.lyszczarz@interia.pl; ahma@wp.pl

„Młode pokolenie polskich Tatarów”, Michał Łyszczarz, Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Muzułmański Związek religijny w RP. ISBN 978-83-64358-21-0.