Modlitwa świąteczna

W ciągu roku muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze święta. Są to: Eid al-Fitr (Ramadan Bajram) – trzydniowe święto na zakończenie postu w miesiącu Ramadan i Eid al-Adha (Kurban Bajram) – czterodniowe święto ofiarowania kończące hadżdż, doroczną pielgrzymkę do Mekki. Rok muzułmański, czyli księżycowy, jest o 10–11 dni krótszy od słonecznego, dlatego też święta muzułmańskie nie mają stałego miejsca w kalendarzu gregoriańskim. W czasie tych świąt wykonujemy dwa rakaty modlitwy świątecznej. Modlitwa ta jest ładżibem (zalecanym aktem czci) dla tego, komu modlitwa piątkowa przypisana została jako fard.

Czas, w którym może być wykonana rozpoczyna się 45 minut po wschodzie słońca i trwa prawie do południa. Modlitwę świąteczną odprawia się we wspólnocie.

Modlitwa świąteczna składa się z dwóch rakatów i jest wykonywana dokładnie tak samo jak fard modlitwy porannej. Różnica polega jedynie na tym, że w każdym rakacie dodatkowo wymawia się trzykrotnie takbir Allaahu akbar”. Pierwsze trzy recytowane są w pierwszym

rakacie po dua Subhanaka”, ale przed Fatihą. Pozostałe trzy takbiry w drugim rakacie po kira’acie (recytacji) dodatkowej sury. Wypowiedzenie tych sześciu takbirów jest ładżibem. Takbirul iftitah (takbir wprowadzający), będący fardem w każdej modlitwie, jest fardem również w modlitwie świątecznej. Inne takbiry sunną (nadobowiązkowe).

Kazanie (chutba) jest wygłaszane przez imama po wykonaniu modlitwy świątecznej. Podczas chutby modlitwy Ramadan Bajramu mówi się o zakat al-fitr, a w czasie Kurban Bajramu kazanie dotyczy znaczenia i zalet składania ofiar. Czytanie chutby jest sunną naszego ukochanego Proroka (saał).

Podczas Kurban Bajramu w dwudziestu trzech modlitwach codziennych, poczynając od modlitwy porannej dnia Arafat do modlitwy wieczornej czwartego dnia święta, po wykonaniu fardu, ładżibem jest wypowiedzenie takbiru taszrik:

Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar, Allaahu akbar ła lillaahil hamd

(„Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki, nie ma żadnego bóstwa, prócz Allaha, i Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki i chwała należy się Bogu”)

Wypowiedzenie takbiru taszrik zaraz po fardzie modlitwy stanowi ładżib dla każdego muzułmanina, mężczyzny i kobiety, niezależnie od tego, czy modlitwa wykonywana jest wspólnie, czy też indywidualnie. Dotyczy to zarówno musafira (podróżującego), jak i mukima (stałego mieszkańca).