Moja wspaniała religia

Z radością informujemy, iż na początku 2018 roku ukaże się seria czterech książek do nauki religii „Moja wspaniała religia”:

Moja wspaniała religia cz. 1 Uczę się czcić Boga tom 1
Moja wspaniała religia cz. 2 Uczę się czcić Boga tom 2
Moja wspaniała religia cz. 3 Poznaję podstawy wiary tom 1
Moja wspaniała religia cz. 4 Poznaję podstawy wiary tom 2.

Przygotowanie książek jest możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z tureckim wydawnictwem ERKAM.  Wydawnictwo ERKAM udostępniło książki wraz z oprawą graficzną, będzie również odpowiedzialne za druk polskiej wersji językowej.  Obecnie trwają prace nad składem poszczególnych części.

Książki będą dostępne bezpłatnie w wersji papierowej oraz na stronie Biblioteki Muzułmańskiej.

Pierwsza książka z serii „Moja wspaniała religia – Uczę się czcić Boga tom 1”  została przygotowana aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest oddawanie czci Allahowi i jakie płyną z tego korzyści. W drugim tomie omówione są tematy: jałmużna, post i pielgrzymka.

Kolejna część serii „Moja wspaniała religia – Poznaję podstawy wiary tom 1” odpowiada na podstawowe pytania dotyczące wiary. Natomiast w drugim tomie poruszone są tematy: wiara w proroków, w Dzień Sądu Ostatecznego i w przeznaczenie.

Aby wzbudzić zaciekawienie czytelnika, każdy temat rozpoczyna się od krótkiego opowiadania, przytoczone są przykłady, opowiadania, analogie z życia Proroka (saał) i jego towarzyszy; wszystkie wersety z Koranu i hadisy zostały wyróżnione w ramkach. Wybrane zagadnienia zostały opracowane w formie pytań i odpowiedzi lub przedstawione w tabelach. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę.