Mufti Tomasz Miśkiewicz na posiedzeniu KMNiE Sejmu RP Czwartek, 14 września 2017 roku

Na zaproszenie przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) Pani Danuty Pietraszewskiej Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, wziął udział w posiedzeniu Komisji w dniu 14.09.2017 r. Spotkanie dotyczyło negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce.  Po posiedzeniu Mufti spotkał się z prezydium Komisji w celu omówienia i przybliżenia bieżących spraw mniejszości tatarskiej wyznania muzułmańskiego  w Polsce.