Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uruchomiło stronę internetową BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA Poniedziałek, 13 lutego 2017 roku

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, iż Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uruchomiło stronę internetową BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA www.bibliotekamuzulmanska.pl. Strona skierowana jest do czytelników pragnących poznać najmłodszą religię monoteistyczną – islam. Poprzez rozmaite publikacje możliwe będzie poznanie historii religii oraz jej zasad i wartości.

Stronie przyświeca myśl prezentowana przez jednego ze współczesnych islamskich intelektualistów Ziauddina Sardara: Wszechstronna koncepcja ilm (wiedzy) ukształtowała pogląd muzułmanów, od samych początków istnienia religii. Islam nakłada obowiązek zdobywania i przekazywania wiedzy, niezależnie od pochodzenia, grupy społecznej czy płci.

Biblioteka podzielona jest na 4 sekcje: Książki, Czasopisma, Broszury i Varia.

Dział KSIĄŻKI zawiera obecnie następujące tytuły: Biblia i Koran. Miejsca zbieżne; Al-Kur’an Al-Karim; Prorok Muhammad. Zeszyt ćwiczeń; Ja Sin, 36 sura Świętego Koranu; Prologomena do modlitwy; Wprowadzenie do modlitwy dziennej; Al-Fatiha i 13 sur Świętego Koranu; 40 rad dla muzułmańskiego domu; Zrozumieć islam; Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich.

W dziale CZASOPISMA dostępny jest kwartalnik  Muzułmanie Rzeczypospolitej.

W dziale BROSZURY: Odkryj islam, a sekcji VARIA: Kalendarz Muzułmański 2017 oraz płyta CD  Azany i modlitwy świętych meczetów.

Wydawcami udostępnionych publikacji są Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP (dawniej Najwyższe Kolegium MZR w RP) oraz Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq.

Strona internetowa będzie sukcesywnie wzbogacana o kolejne, nowe wydawnictwa.

Życzymy miłej lektury!

www.bibliotekamuzulmanska.pl