Nauka czytania Koranu

Z radością informujemy, iż ukazała się książka pt. Nauka czytania Koranu.  Przygotowanie publikacji było możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet, które udostępniło książkę wraz z oryginalną oprawą graficzną, jak również sfinansowało cały projekt wydania publikacji. Nad przekazanym materiałem pracował zespół w składzie: Monika Bogdanowicz – tłumacz, Musa Czachorowski – korekta tłumaczenia i redakcja, Barbara Pawlic-Miśkiewicz – korekta składu, Dagmara Sulkiewicz – koordynacja projektu.

Książka składa się z 30 lekcji podzielonych na dwa rozdziały. Pierwszy z nich przedstawia wiedzę podstawową obejmującą naukę liter, wokalizację, wydłużanie i łączenie liter. Kolejny rozdział wyjaśnia zasady tadżłidu, czyli sztuki recytacji Koranu. Każda lekcja zawiera wyjaśnienie danego zagadnienia oraz przykłady pozwalające na praktykę przygotowującą do nauki czytania Świętej Księgi.

Publikacja posiada wysoką jakość merytoryczną, a także atrakcyjną formę. Mamy nadzieję, że pomoże w nauce czytania Koranu wszystkim zainteresowanym.

W najbliższych dniach publikacja znajdzie się na stronie Biblioteki Muzułmańskiej www.bibliotekamuzulmanska.pl.

Osoby zainteresowane nabyciem książki prosimy o kontakt na adres mzr@mzr.pl lub telefonicznie: +48 605 612 137.