Niech Raj świetlisty będzie

Szanowni Państwo,

z radością przedstawiamy najnowsze wydawnictwo Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP pt. „Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb”.

Album poświęcony jest tradycji pogrzebowej Tatarów polskich. Pierwsza część opisuje zasady związane z pochówkiem zgodne z prawem islamu i tradycją tatarską, przedstawia ceremonię ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Druga część albumu to wybór fotografii ułożonych zgodnie z etapami uroczystości pogrzebowej. Materiał ikonograficzny jest niezwykłym dokumentem ukazującym jeden z kluczowych obrządków,  najstarsze fotografie pochodzą z lat trzydziestych XX wieku, najnowsze datowane są na rok 2015. Kilka zdjęć archiwalnych pochodzi z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Publikacja skierowana jest do członków społeczności – mniejszości etnicznej oraz wszystkich osób zainteresowanych i pragnących poznać tatarskie obyczaje.

Zespół redakcyjny: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska.

Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osoby zainteresowane albumem prosimy o kontakt z Sekretariatem NKM: mzr@mzr.pl, tel. 605 612 137.

Wersja on-line: http://bibliotekatatarska.pl/niech-raj-swietlisty-bedzie/