Noc al-bara’at Sobota, 27 marca 2021 roku

„Kiedy następuje piętnasta noc miesiąca szaban, starajcie się spędzać ją na wielbieniu Allaha i modlitwach, a w dzień starajcie się pościć. O zachodzie słońca Allah Najwyższy zniża się do nieba nad ziemią i zwracając się do wszystkich istot, pyta:
– Czy są proszący o przebaczenie, wybaczę im.
– Czy są proszący o pożywienie, nakarmię ich.
– Czy są proszący  o uzdrowienie, uzdrowię ich.
– Czy są proszący o to i o to … – i tak do samego świtu”.

Noc al-bara’at przypada 27 marca 2021 roku, czyli w piętnastą noc miesiąca szaban. To jedna z pięciu błogosławionych nocy w islamie. Jest to noc wybawienia i oczyszczenia od win i grzechów, dająca pobożnym muzułmanom możliwość pozyskania miłosierdzia i przebaczenia Allaha (słt) poprzez Jego wielbienie i dua.

„Ha, mim. Na tę Księgę Jasną! Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. My bowiem jesteśmy ostrzegającymi! Tej nocy rozdzielane jest mądre polecenie, jako rozkaz pochodzący od Nas. My wysłaliśmy posłańców jako miłosierdzie od twego Pana. On jest Słyszący, Wiedzący!” (Sura Dym, 44:1–6).

W Świętym Koranie ta noc wspominana jest jako „błogosławiona”. Wtedy określane są i ustanawiane wszystkie ziemskie sprawy i spełniają się ludzkie losy: kogo spotka śmierć, kto przyjdzie na świat, kto zachoruje, kogo czeka sukces. Te zadania, tej nocy, powierzane są do wykonania aniołom.

Według większości uczonych w noc al-bara’at został zesłany Koran z Lauhul Mahfuz na ziemskie niebo, by zostać objawionym Prorokowi Muhammadowi (saał) w noc przeznaczenia. Właśnie dlatego z nadejściem tej błogosławionej nocy, podczas której Święta Księga zstąpiła całkowicie na niebiosa ziemi, każdy muzułmanin powinien myślami skoncentrować się na Allahu (słt), oddać się szczerze Jego wielbieniu i przeanalizować swoje życie pod względem religijnym oraz prosić o wybaczenie. Nie możemy zapominać, że życie ziemskie bez wątpienia się zakończy, a potem nadejdzie Dzień Wielkiego Sądu i rozrachunek. I jedyne, czego tej nocy oczekuje się od muzułmanina, to aby stanął przed Allahem ze skruchą oraz czystym sercem.

(Red.)