Noc al-raga’ib – Noc próśb Czwartek, 18 lutego 2021 roku

„Nie przegapcie pierwszej nocy miesiąca radżab! Niewątpliwie jest to noc, którą aniołowie nazywają al-raga’ib”.

Noc al-raga’ib wypada 18 lutego 2021 r. Obchodzona jest w czwartkową noc poprzedzającą pierwszy piątek miesiąca radżab. To jedna z pięciu błogosławionych nocy w islamie.

Słowo raga’ib oznacza „pragnąć”, „dążyć do”, „podejmować wysiłki, aby coś osiągnąć”.

Podczas nocy al-raga’ib muzułmanie powinni prosić o przebaczenie grzechów, gdyż jest to noc pełna nadziei, podczas której Allah (słt) obdarza ludzi swoją łaską, miłosierdziem i pomocą. Z przekazu Proroka Muhammada (saał) dowiadujemy się, że podczas tej nocy wszyscy aniołowie zstępują z nieba na ziemię i krążą wokół Kaaby, następnie Allah (słt) mówi: „O moi aniołowie! Powiedzcie czego pragniecie, a ja was wysłucham!”. Wszyscy aniołowie proszą: „O Panie Nasz! Chcemy, abyś wybaczył wszystkie grzechy tym, którzy często poszczą w miesiącu radżab”. Allah (słt) odpowiada: „Wysłuchałem waszych próśb. Wybaczam im”.

Noc al-raga’ib rozpoczyna pierwszy z trzech, następujących po sobie błogosławionych miesięcy: radżab, szaban i ramadan. Muzułmanie powinni w tym okresie szukać okazji do czynienia dobrych uczynków, bardziej niż kiedykolwiek.

Polecamy nagranie:

 

 (Red.)