Nowe książki 18 kwietnia 2014 roku

Z przyjemnością informujemy, że całkiem niedawno ukazała się nowa książka dotycząca islamu oraz polskiej społeczności muzułmańskiej. Nosi ona tytuł „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, zaś jej autorką jest religioznawca dr teologii Aldona Maria Piwko, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele osób zna ją niewątpliwie z corocznych obchodów Dnia islamu w Kościele katolickim oraz z działalności w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Dodajmy, że jest również członkinią Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Episkopacie Polski.

Książka dr Aldony Marii Piwko liczy sobie stron 374, podzielonych na siedem rozdziałów: Różnorodność ummy polskiej, Doktryna islamu wśród polskich muzułmanów, Znaczenie rodzimego języka w praktykowaniu religii, Przestrzeganie prawa – szariat, Małżeństwo w życiu muzułmanów w Polsce, Religijne funkcje kobiety i mężczyzny w rodzinie oraz Dialog katolicko-muzułmański w Polsce. Ponadto mamy jeszcze: wstęp, zakończenie, streszczenie i bibliografię.

W sumie stanowi obszerne kompendium wiedzy o muzułmańskich organizacjach i grupach wyznaniowych w Polsce, a także m.in. o tradycji religijnej islamu, zasadach oraz prawie. Dzięki temu może stać się znaczącą lekturą dla tych wszystkich, którzy pragną poznać najważniejsze założenia islamu i ich wpływ na polską społeczność muzułmańską. Wprawdzie jest ona w miarę jednorodna, jednak składa się z wyraźnie odmiennych od siebie elementów. Tworzą ją bowiem muzułmanie nie tylko pochodzenia tatarskiego, arabskiego, tureckiego, polskiego, ale także wywodzący się np. z Indii czy z krajów afrykańskich i azjatyckich. To ponadto uchodźcy bałkańscy i czeczeńscy. Sunnici i szyici, sufi oraz ahmadijja.

Interesująca publikacja dr Piwko zasługuje na uwagę. Polecam.

(ski)

Aldona Maria Piwko, „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7401-411-3