Nowe publikacje 11 maja 2012 roku

Informujemy, że ukazała się właśnie nowa publikacja Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Jest to polskie wydanie książki trzech zasłużonych działaczy tatarskiej społeczności: Stanisława Dumina z Rosji, Adasa Jakubauskasa i Galima Sitdykowa z Litwy. Nosi ona tytuł “Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze”, a na 232 stronach zawiera trzy ciekawe wstępy autorskie oraz prawie sto biogramów zasłużonych przedstawicieli tatarskiej społeczności w części głównej i dwadzieścia pięć w suplemencie. Znajdziemy tu Dżelal ad-Dina i Chodyra Tymirczycza, przedstawicieli rodu Achmatowiczów, Kryczyńskich, Talkowskich oraz Bielaków. Jest Bruno Abakanowicz i Henryk Sienkiewicz. To oni, nasi pobratymcy, nasi przodkowie: pamiętajmy o nich!

Książka została wydana ze środków dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Stanisław Dumin, Adas Jakubauskas, Galim Sitdykow, „Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze”, tłumaczenie Musa Czachorowski, wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium, Białystok 2012, wydanie I, stron 232, ISBN 978-83-934341-2-1

Osoby zainteresowane książką prosimy o kontakt na adres: mzr@mzr.pl