Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP Wtorek, 14 stycznia 2020 roku

14 stycznia 2020 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce z Prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Społeczność tatarsko-muzułmańską reprezentowali: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, wraz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, członkowie Najwyższego Kolegium MZR: Maciej Jakubowski i Krzysztof Mucharski, Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach, Mirzogolib Radzhabaliev, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz Dżaneta Miśkiewicz, pracownica kancelarii muftiego.

Wśród gości byli m.in.: Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, abp Sawa – prawosławny metropolita warszawski i całej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z przedstawicielami kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawiciele wspólnoty żydowskiej z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej, hierarchowie duszpasterstw polowych: Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. A także: przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zasiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim zebranym za piąte już spotkanie To spotkanie przypomina o historycznym wymiarze naszej ojczyzny, o tym, że na przestrzeni wieków w Polsce mieszkali ludzie wielu narodowości, wyznań i kultur; tu znajdowali swoje miejsce, osiedlali się i przynosząc swoją tradycję wplatali się w to, co dzisiaj nazywamy kulturą polską – mówił.

W wystąpieniu wskazał także: – Dziękuję za obecność, bo dzięki niej pokazujemy niezwykły ryt wspólnotowy współczesnej Polski. Są przedstawiciele tylu Kościołów i tylu wyzwań, większych i mniejszych. Każdy ma swoje miejsce na obszarze Rzeczpospolitej, a co najważniejsze, wszystkie chcą współpracować, wszystkie ze sobą rozmawiają. To są wspólnoty otwarte na dialog. Otwarte na coś, co chciałbym nazywać braterstwem. Otwarte na coś, co chciałbym nazywać dobrym współistnieniem.

W imieniu kościoła katolickiego głos zabrał ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. – Nasza obecność i nasza misja w społeczeństwie pluralistycznym musi przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego oraz temu dialogowi służyć. Chodzi o poszukiwanie tego co łączy, nie tego co dzieli, tak, byśmy potrafili naprawdę owocnie zagospodarowywać przestrzeń wolności a wszyscy byli promotorami kultury spotkania – powiedział.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej głos zabrał ks. Grzegorz Giemza. W wystąpieniu nawiązał do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Życzliwymi bądźmy” – Życzliwość innych powoduje, że sami nie możemy pozostać bez odpowiedzi. To tak, jak życzliwość Boga do nas. On ją nam okazuje i nie możemy nie okazywać jemu tej życzliwości – mówił.

W imieniu wspólnoty żydowskiej w Polsce głos zabrał Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Przypomniał, że jeszcze niedawno mieliśmy trudny czas w naszej historii, a obecnie mamy czas nadziei, demokracji. Zwrócił jednak uwagę, że dobre czasy są nie tylko błogosławieństwem, ale wymagają też od nas wielkiej odpowiedzialności.

W imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP życzenia złożył mufti Tomasz Miśkiewicz. – W tym 2020 roku życzę wszystkim błogosławieństwa, pomyślności, zdrowia, jak najmniej różnic, więcej wspólnych działań dla Polski, dla wspólnot, dla religii, dla pokoju. Ważne abyśmy byli wspólnotą jedności. Zawsze tak bądźmy, trwajmy i dbajmy o dobre wspólne lata.

Mufti Tomasz Miśkiewicz wraz z małżonką wręczyli parze prezydenckiej jedną z najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium MZR w RP, album Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne.

Spotkanie uświetnił występ zespołu Sienna Gospel Choir.

Polecamy:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,937,wystapienie-na-z-przedstawicielami-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych-mniejszosci.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1648,przez-wieki-w-polsce-mieszkali-ludzie-wielu-narodowosci-wyznan-i-kultur.html

(Red.)

Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPRM, Dżaneta Miśkiewicz, Krzysztof Mucharski