Nowość – ukazały się wspomnienia Jana Sobolewskiego Wtorek, 2 lipca 2019 roku

Kilka dni temu ukazała się najnowsza publikacja Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP: książka wspomnieniowa zmarłego przed rokiem seniora polskiej społeczności tatarskiej, Jana Sobolewskiego, pt. Z opowieści mojej matki.

Autor, polski Tatar rodem z Iwanowa (obecnie na Białorusi), mieszkający przez kilkadziesiąt lat w Białymstoku, był człowiekiem powszechnie znanym i szanowanym. W latach 1991–2001 pełnił obowiązki przewodniczącego Najwyższego Kolegium MZR, działał w Związku Tatarów RP oraz Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jako kombatant udzielał się również w Związku Inwalidów Wojennych. Swoje wspomnienia oraz teksty o tematyce tatarskiej i muzułmańskiej pisywał od dawna i publikował m.in. na łamach „Rocznika Tatarów Polskich”, „Świata Islamu”, „As-Salam”, „Życia Tatarskiego”, „Przeglądu Tatarskiego” oraz białoruskiego „Bajramu”. W roku 2014 NKM MZR wydało jego książkę pt. Żołnierskie wspomnienia.

Z opowieści mojej matki to zbiór 13 opowiadań, stanowiących podsumowanie lat dziecięcych i młodzieńczych oraz swoiste rozliczenie się z przeszłością. Szczególnie cenne są teksty opisujące życie w rodzinnej wiosce w latach trzydziestych i czterdziestych minionego stulecia. Jest to niewątpliwie ważny przyczynek do współczesnej historii tatarskiej społeczności. Książka tatarskiego autora wpisuje się także udanie w kresowy nurt polskiej literatury wspomnieniowej.

Wspomnienia ukazały się dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Książka jest dostępna on-line na stronie www.bibliotekatatarska.pl

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na adres mzr@mzr.pl lub telefonicznie: +48 605 612 137.

(Red.)