Nowość wydawnicza – książka „Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca” Wtorek, 23 czerwca 2020 roku

Informujemy z przyjemnością, że ukazała się właśnie nowa publikacja, wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Lektura w sam raz na letnie wieczory nosi tytuł Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca, a jej autorem jest Julia Krajcarz. Mamy tu przedstawione różnorodne tatarskie wątki m.in. w nazwach miejscowości i ulic, w herbach miast oraz rozmaitych legendach i opowieściach. Główną część tworzy jednak leksykon kilkuset miejscowości, rozrzuconych po całym kraju, które w jakiś sposób – historycznie lub wyobrażeniowo – łączą się z zazwyczaj dawną obecnością Tatarów w Polsce. Jej śladami są liczne kurhany i kopce zwane tatarskimi, tatarskie kapliczki, tatarskie krzyże itp. elementy wpisane od setek lat w polskie otoczenie. Aż trudno sobie wyobrazić, że tak wiele się ich nazbierało. Zachęcamy do odkrywania Polski z książką Julii Krajcarz.

Książka ukazała się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Książka będzie dostępna on-line na stronie www.bibliotekatatarska.pl

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na adres: mzr@mzr.pl lub telefonicznie: +48 605 612 137.

(Red.)