Nowość wydawnicza – Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów Wtorek, 23 czerwca 2020 roku

Informujemy z przyjemnością, że ukazała się właśnie nowa publikacja, wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Nowa książka zatytułowana jest Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów, zaś tłumaczeniem materiałów, ich opracowaniem i uzupełnianiem zajął się Daniel St. Czachorowski. Zebrane są w niej materiały śledcze, protokoły przesłuchań i zeznania wybitnych przedstawicieli polskiej społeczności tatarskiej okresu przedwojennego: Konstantego i Aleksandra Achmatowiczów, Olgierda Kryczyńskiego i Alego Ismaila Woronowicza. Sowieckie służby bezpieczeństwa starały się unicestwić polskich Tatarów za ich patriotyczną postawę oraz walkę przeciwko bolszewikom na Krymie i podczas wojny 1919–1921. Po raz pierwszy mamy możliwość zapoznania się z tym w jednej publikacji.

Książka ukazała się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Książka będzie dostępna on-line na stronie www.bibliotekatatarska.pl.

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na adres: mzr@mzr.pl lub telefonicznie: +48 605 612 137.

(Red.)