Nowy numer „Przeglądu Tatarskiego”

Ukazał się już kolejny, drugi w tym roku numer naszego kwartalnika. Zgodnie z dziesięcioletnią zasadą rozpoczynają pismo wiadomości z życia polskiej społeczności tatarskiej, które ukazują, jak wiele się wśród niej dzieje.

Znajdziemy wśród nich relację z wręczenia muftiemu Tomaszowi Miskiewiczowi odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą uhonorował go minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jest to wyraz uznania dla kulturotwórczych działań muftiego, ale też całego Muzułmańskiego Związku Religijnego. Nasza wspólnota zapisuje w polskiej księdze kultury  świetną kartę tatarsko-muzułmańską i jest to dostrzegane oraz doceniane. Niestety, odnotowaliśmy również wydarzenie smutne: w dalekim Manchesterze zmarł Ostatni Ułan Rzeczypospolitej, 103-letni Mustafa Abramowicz. Dzięki staraniom MZR ocalone zostały dla potomnych jego wspomnienia, które opublikowaliśmy w roku 2016 pt. Droga mojego życia. Na dalszych stronach znajdziemy m.in. interesujący tekst Jacka Perzyńskiego o śladach dawnego osadnictwa tatarskiego w Mąkolicach, a także równie ciekawy artykuł Wojciecha Wendlanda pt. Obiecujemy trzymać czasy wiecznymi, w którym odnajdziemy tatarskie watki. Przeczytamy ponadto o potomkach tatarskich rodów: But-Husaimach oraz Kotłubajach, o tatarskich obyczajach ślubnych i zapoznamy się z tatarską bajką. To tylko część z tego, co znajdziemy na łamach „Przeglądu Tatarskiego”.

Zapraszamy serdecznie do lektury: pismo dostępne jest w sekretariacie NKM MZR na ulicy Piastowskiej w Białymstoku oraz na stronie www.bibliotekatatarska.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mejlowy na adres: mzr@mzr.pl lub telefoniczny: +48 605 612 137.

Redakcja