Nowy numer „Przeglądu Tatarskiego” – już jest! 28 września 2013 roku

Ukazał się właśnie trzeci w tym roku numer „Przeglądu Tatarskiego”, kwartalnika społeczno-kulturalnego poświęconego Tatarom w Polsce i na świecie. To jedyne czasopismo polskiej społeczności tatarskiej wydawane jest od roku 2009. Znajdziemy w nim teksty autorów tatarskich oraz osób zajmujących się naukowo szeroko rozumianą tematyką tatarską, chociaż nie tylko. Jedynie w „Przeglądzie Tatarskim” przeczytać można o tatarskiej codzienności i pasjonującej historii, która wciąż odkrywa swoje nieznane dotąd strony. Zamieszczamy na łamach naszego kwartalnika rodzinne wspomnienia, będące świadectwem dawnych lat, dziedzictwem dla młodego pokolenia. Prezentujemy postaci wybitnych przedstawicieli naszej społeczności – ku pamięci i do naśladowania.

Wiele osób wyraża się z uznaniem o „Przeglądzie”: dziękujemy serdecznie za wszystkie dobre słowa. Kształt pisma jest przede wszystkim zasługą naszych autorów: to ich świetne teksty nadają mu wartość. Im zatem należy się wdzięczność wszelka!

W najnowszym numerze „Przeglądu Tatarskiego” znajdą Państwo m.in. informacje o działalności Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego autorstwa Dżemili Smajkiewicz-Murman, relacje Haliny Szahidewicz z tatarskich imprez w Białymstoku oraz Michała Łyszczarza z festiwalu na lubelskich Tatarach. Krzysztof Bassara napisał o działaniach Józefa Ignacego Kraszewskiego w obronie Tatarów wileńskich, zaś Sławomir Hordejuk przedstawił zapomnianą nieco postać Jana Jakuba Szegidewicza, więźnia Oświęcimia, świadka w procesie beatyfikacji Maksymiliana Marii Kolbego. Mamy też kolejną część opowieści Mieczysława Bielskiego o generale Aleksandrze Romanowiczu, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Romuald Bejnar sporządził zarys dziejów Bejnar-Bejnarowiczów, zaś Paulina Dominik opisała działalność Tadeusza Sejfeddina Gasztowtta, młodoturka z Lechistanu. Kończy numer druga część tekstu Selima Chazbijewicza o tęsknotach za suwerennością w Tatarstanie.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami, wzbogaconymi kolorowymi zdjęciami. I zapraszamy do współdziałania: „Przegląd Tatarski” jest naszym wspólnym dobrem! Jest o nas i dla nas!

Redakcja