NOWY NUMER ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH Środa, 2 listopada 2016 roku

Ukazało się właśnie kolejne wydanie Rocznika Tatarów Polskich, najstarszego periodyku polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej. Jest to już numer 17, licząc od pierwszego, który ukazał się w roku 1932, a trzeci opublikowany staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Przypomnijmy, że od wielu lat redaktorem naczelnym i przewodniczącym Rady Naukowej Rocznika pozostaje prof. Selim Chazbijewicz. Dzięki współpracy z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki niezmiennie znajdujemy na łamach interesujące materiały o tematyce tatarskiej, ale również związane z szeroko pojmowaną rodzina narodów turkijskich.

W najnowszym numerze, na 296 stronach opublikowano m.in. artykuły: Swietłany Czerwonnej o meczetach Krymu, Magdaleny Lewickiej o tatarskiej nusce, Selima Chazbijewicza o sytuacji politycznej Tatarów Krymskich, Michała Pędrackiego o elementach szamanizmu w środkowoazjatyckim islamie oraz Elwisa Osmanowa o fontannach starego Bachczysaraju. Mamy możliwość zapoznać się z zapomnianą twórczością poetycką Machmeta Macieja Achmatowicza  (1820–1901), a także ze współczesnymi wierszami autorstwa Adasa Jakubauskasa, przewodniczącego Związku Wspólnot Tatarów Litewskich. Musa Czachorowski zaprezentował najnowsze tłumaczenie czterech pierwszych sur Koranu.

Rocznik Tatarów Polskich można zamawiać, pisząc na adres mzr@mzr.pl lub telefonicznie: 605 612 137. Wersja elektroniczna pisma znajduje się na www.bibliotekatatarska.pl