O języku religijnym w Poznaniu Poniedziałek - Środa, 18-20 czerwca 2018 roku

W dniach 18–20 czerwca br. odbyła się w Poznaniu IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Do uczestnictwa zaproszony został Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Musę Czachorowskiego, dolnośląskiego przedstawiciela MZR, który wziął udział w panelu pt. „Rola Kościołów i wyznań w odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”. Współuczestnikami wydarzenia, moderowanego przez ks. dr. Mirosława Tykfera („Przewodnik Katolicki”), byli: dr Edyta Gawron (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, UJ), dr Paweł Stachowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Dariusz Bruncz (redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl).

Mówiono m.in. o polskości oraz obywatelskości mniejszości wyznaniowych i etnicznych, a także ich współuczestnictwie w procesie tworzenia społecznego. W dalszej części konferencji odbywały się obrady w sekcjach, poświęcone m.in. polskiej kulturze religijnej i patriotycznej. Odbył się również wieczór poetycki ks. Sławomira Janusza Sikory, proboszcza parafii luterańskiej w Szczecinie, w oprawie muzycznej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Podsumowania obrad i zakończenia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna.

Musa Czachorowski