O tatarskim Koranie w Krakowie Piątek, 26 września 2018 roku

26 września 2018 r. odbył się w Krakowie pierwszy po wakacyjnej przerwie wieczór z cyklu „Gość na Polach”, organizowany przez nowe centrum Pomocy Kościołowi w Potrzebie – „Pola Dialogu”. To międzynarodowa organizacja chrześcijańska powstała w roku 1947, a jej krakowska siedziba ma za zadanie zwracać uwagę na różnorakie, ważkie tematy. W tym roku są to m.in. „Pokój dla Ukrainy”, „Oblicza Syrii. Oblicza wojny”, „Działalność misyjna Kościoła. MISEVI Polska”.

Na obecne spotkanie, zatytułowane „Koran – nowe tłumaczenie, nowe spojrzenie?”, zaproszono dwóch prelegentów: Musę Czachorowskiego – rzecznika prasowego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, redaktora naczelnego „Przeglądu Tatarskiego”, który jest autorem najnowszego tłumaczenia Świętej Księgi islamu, opublikowanego nakładem MZR w RP, oraz ks. prof. Krzysztofa Kościelniaka, wybitnego historyka, orientalistę i religioznawcę, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego w Tbilisi (Gruzja). Jego rozległe zainteresowania naukowe obejmują m.in. teologiczno-prawne zagadnienia islamu i historię relacji muzułmańsko-chrześcijańskich.  Dysputę prowadził Bogdan Gancarz, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”.

Spotkanie rozpoczęło przypomnienie historii polskich przekładów Koranu i pytanie o potrzebę powstania nowej translacji. Obaj goście opowiadali o poszczególnych wydaniach, także zachodnioeuropejskich, rosyjskich i tatarskich. Kolejnymi kwestiami było analizowanie zawartości tłumaczeń dawnych i nowych, problem ich podziału ze względu na pochodzenie (literalne, sunnickie, szyickie, mistyczne, nowych ruchów religijnych itd.) oraz znaczenie wersetów uchylonych i uchylanych. Rozmawiano następnie o wspólnocie Tatarów polskich – ich życiu, historii, kwestii rozproszenia i przetrwania we współczesnym żywiole polskim i światowym. Jest to, jak się okazuje, etnos wciąż bardzo mało znany.

Ostatnim punktem były wypowiedzi i pytania publiczności, wśród której byli m.in. dr hab. Grażyna Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego, od wielu lat współpracująca z naszymi tatarskimi czasopismami, oraz dr Marek Moroń, przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w woj. małopolskim. Głos zabrał m.in. ks. prof. Józef Krzywda z krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego, którego nurtowała sprawa wzajemności w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich. Młody natomiast człowiek dopytywał się o radykalne i brutalne, jego zdaniem, fragmenty Koranu. Pytania spowodowały długie wyjaśnienia i żywą dyskusję. Całe spotkanie urozmaicało wiele ciekawych anegdot obu gości, a jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu wieczoru toczyła się kuluarowa rozmowa.

Tekst i fot. Daniel St. Czachorowski