Odznaczenia dla mniejszości Czwartek, 7 czerwca 2018 roku

7 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych dla zasłużonych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób działających na rzecz współpracy międzykulturowej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak udekorował Złotym Krzyżem Zasługi działacza mniejszości łemkowskiej, Jarosława Horoszczaka, autora pierwszego słownika polsko-łemkowskiego. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowano Elżbietę Ruszkowską, zajmującą się m.in. integracją społeczną, oraz Wojciecha Szczerbę, rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali m.in. Eugeniusz Habura, działacz mniejszości łemkowskiej, Ararat Koczarian – zasłużony przedstawiciel mniejszości ormiańskiej oraz Grażyna Siwak, asystent edukacji romskiej z Lubania. Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wyróżniona została Maria Kieleczawa, artystka ludowa specjalizująca się w pisankach huculskich i łemkowskich.

W uroczystości nie zabrakło także akcentu tatarskiego: za działania na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, Prezydent RP odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi naszą przedstawicielkę, Barbarę Pawlic-Miśkiewicz. Od urodzenia związana z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, pomimo zamieszkania w Białymstoku, wciąż angażuje się tu m.in. w przedsięwzięcia wystawiennicze oraz wydawnicze, propagując tatarską kulturę i tradycje. Serdecznie gratulujemy tego zasłużonego uhonorowania, będącego przecież również dowodem uznania dla całej polskotatarskiej społeczności.

Wojewoda dolnośląski, zwracając się do uhonorowanych osób, stwierdził, że przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia stanowią podziękowanie za dbałość o kulturę przodków i docenienie ich działalności w tym wymiarze. On sam, dodał, dziękuje działaczom mniejszości przede wszystkim za atmosferę dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. My zaś, z dziennikarskiego obowiązku, dodajmy, że organizatorem uroczystości była pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Justyna Matkowska.

Musa Czachorowski
Fot. Joanna Gacka