Odznaczenie dla Muftiego RP Piątek, 20 kwietnia 2018 roku

20 kwietnia br. podczas uroczystego spotkania w Muzeum Historycznym w Białymstoku Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wzięto pod uwagę wieloletnią aktywność muftiego na polu ochrony, rozwoju oraz promocji kultury polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej, która nierozerwalnie łączy się z kulturą ogólnonarodową i ją wzbogaca. Wręczenie tego zaszczytnego wyróżnienia dokonał w imieniu ministra Jarosław Średnicki, dyrektor generalny podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Działania muftiego Tomasza Miśkiewicza przybliżyła zebranym Rozalia Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Sam wyróżniony stwierdził, że kultura Tatarów polskich podnosi rangę kultury polskiej szczególnie w krajach muzułmańskich, gdzie tamtejsze społeczność z zaskoczeniem dowiadują się, że Tatarzy od ponad 600 lat mieszkają w Polsce, organizują się, dbają o własną tożsamość, chronią swoje dziedzictwo zarówno kulturalne, jak i materialne, chronią własne zabytki, a pomaga im w tym państwo polskie. Dodał, że przyjmuje odznaczenie jako wyraz uznania dla całej społeczności tatarskiej, ponieważ dorobek kultury tatarskiej stanowi przede wszystkim wysiłek i osiągnięcie wspólnoty.

Licznie przybyli goście, Tatarzy oraz przedstawiciele mieszkańców Białegostoku, nagrodzili słowa Muftiego oklaskami na stojąco. Następnie delegacje NKM MZR w RP i muzułmańskich gmin wyznaniowych z Białegostoku i Bohonik wraz z serdecznymi gratulacjami wręczyły odznaczonemu piękne wiązanki kwiatów.

Musa Czachorowski
fot. Andrzej Ignatowski

(Polecamy:
http://www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/mufti-miskiewicz-z-odznaka-zasluzony-dla-kultury-polskiej

http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/bialystok-mufti-tomasz-miskiewicz-wyrozniony-przez-ministra-kultury-otrzymal-odznake-zasluzony-dla-kultury-polskiej-wideo,13116062/

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/154483

http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/bialystok-mufti-tomasz-miskiewicz-wyrozniony-przez-ministra-kultury-otrzymal-odznake-zasluzony-dla-kultury-polskiej-wideo,13116062/)