Ogólne zalecenia w ramadanie

Prorok Muhammed (Pokój z Nim) zalecał podczas miesiąca Ramadan:

  1. Jedzenie lekkiego posiłku na krótko przed przedświtem (modlitwą Fadżr – poranną).
  2. Spożycie trzech daktyli i wypicie szklanki wody zaraz po zachodzie słońca przed modlitwą Magrib odmawiając przed spożyciem krótką du’a:

Allahumna leka sumna, ła ala rizkika afterna
(O Boże dla Ciebie pościliśmy i teraz przerywamy post pokarmem dostarczonym nam przez Ciebie).

  1. Spożywanie jak najlżejszych posiłków, ponieważ Prorok uczył, że najgorszą rzeczą jest przepełniony ludzki żołądek.
  2. Odprawianie i uczestniczenie w modlitwach Tarałich.
  3. Wzajemne odwiedziny wiernych i wzmożone uczestnictwo w akcjach dobroczynnych.
  4. Recytacja Koranu oraz pogłębienie wiedzy religijnej poprzez czytanie lub uczestniczenie w spotkaniach podczas Ramadanu.
  5. Rozdawanie jałmużny dla potrzebujących (sadoga) oraz przekazanie pod koniec postu przed modlitwą Bajramową jałmużny obowiązkowej Zakat Al-Fitr (Fitre).
  6. Nadzwyczajna ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Powstrzymanie się od niepotrzebnych rozmów i obmawiania oraz unikanie wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.