Ogólne zalecenia w ramadanie

  1. Jedzenie lekkiego posiłku na krótko przed przedświtem (przed modlitwą fadżr – poranną).
  2. Spożycie trzech daktyli i wypicie szklanki wody zaraz po zachodzie słońca przed modlitwą magrib, odmawiając przed spożyciem krótką dua:Allahumna leka sumna, ła ala rizkika afterna
    (O Allahu dla Ciebie pościliśmy i teraz przerywamy post pokarmem dostarczonym nam przez Ciebie).
  3. Spożywanie jak najlżejszych posiłków, ponieważ Prorok (saał) uczył, że najgorszą rzeczą jest przepełniony ludzki żołądek.
  4. Odprawianie i uczestniczenie w modlitwach tarałih.
  5. Wzajemne odwiedziny wiernych i wzmożone uczestnictwo w akcjach dobroczynnych.
  6. Recytacja Koranu oraz pogłębienie wiedzy religijnej poprzez czytanie lub uczestniczenie w spotkaniach podczas ramadanu.
  7. Rozdawanie jałmużny potrzebującym (sadoga) oraz przekazanie pod koniec postu przed modlitwą bajramową jałmużny obowiązkowej zakat al-Fitr (Fitre).
  8. Nadzwyczajna ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Powstrzymanie się od niepotrzebnych rozmów i obmawiania oraz unikanie wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.