Ogólne zalecenia w ramadanie

Prorok Muhammed (saał) zalecał podczas miesiąca Ramadan:

 1. Jedzenie lekkiego posiłku na krótko przed przedświtem (modlitwą fadżr – poranną).
 2. Spożycie trzech daktyli i wypicie szklanki wody zaraz po zachodzie słońca przed modlitwą magrib odmawiając przed spożyciem krótką du’a:
  Allahumna leka sumna, ła ala rizkika afterna
  (O Boże dla Ciebie pościliśmy i teraz przerywamy post pokarmem dostarczonym nam przez Ciebie).
 3. Spożywanie jak najlżejszych posiłków, ponieważ Prorok (saał) uczył, że najgorszą rzeczą jest przepełniony ludzki żołądek.
 4. Odprawianie i uczestniczenie w modlitwach tarałich.
 5. Wzajemne odwiedziny wiernych i wzmożone uczestnictwo w akcjach dobroczynnych.
 6. Recytacja Koranu oraz pogłębienie wiedzy religijnej poprzez czytanie lub uczestniczenie w spotkaniach podczas Ramadanu.
 7. Rozdawanie jałmużny potrzebującym (sadoga) oraz przekazanie pod koniec postu przed modlitwą bajramową jałmużny obowiązkowej Zakat al-Fitr (Fitre).
 8. Nadzwyczajna ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Powstrzymanie się od niepotrzebnych rozmów i obmawiania oraz unikanie wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.