Oświadczenie Wtorek, 1 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do Państwa informacji o niefortunnych podpisach pod wizerunkami krymskich meczetów na kilku planszach Kalendarza muzułmańskiego 2021 wydanego przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, które podają, że Krym przynależy do Federacji Rosyjskiej, wyrażam z tego powodu głębokie ubolewanie i przepraszam wszystkich, którzy poczuli się tym urażeni.

Oczywiście wystąpił błąd. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać siebie ani nikogo: to poważny błąd, który nie powinien był się wydarzyć, ale tak się stało. Nastąpił błąd redakcyjny na etapie składu, zawinił zgubny automatyzm pisarski i przeniesienie nazwy „(Federacja Rosyjska)”, która znalazła się na innych kartach kalendarza, za co raz jeszcze przepraszam.

Intencją zaakceptowanej przeze mnie koncepcji kalendarza muzułmańskiego na rok 2021 była prezentacja dziedzictwa społeczności tatarskiej z różnych miejsc Europy Centralnej
i Wschodniej oraz Azji. Absolutnie naszym celem nie było wywoływanie dodatkowych napięć w trudnej już i bez tego sytuacji politycznej.

Wszyscy całym sercem popieramy wolny Krym, symbolicznie tak ważny dla wszystkich Tatarów, w tym również dla polskiej społeczności tatarskiej. Od początku wydarzeń 2014 roku jako mufti i przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP wraz ze wspólnotą polskich Tatarów działam na rzecz Tatarów krymskich, którzy przybyli do Polski, szczególnie tych osiadłych w Białymstoku.

Bardzo mi przykro, że wydarzył się taki nieprzyjemny przypadek, szczególnie, że Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej był i pozostaje nadal apolityczny. Jednym z naszych głównych celów jest dbanie o prawo społeczności muzułmańskiej do praktyki religijnej, świętości miejsc kultu religijnego i cmentarzy.

Poprawiliśmy już niefortunne plansze prezentowane na naszych stronach internetowych MZR.PL oraz BIBLIOTEKAMUZULMANSKA.PL.

Dziękuję wszystkim za czujność i zapraszam w przyszłości do zacieśnienia współpracy.

Jak zwykle życzę wszystkiego najlepszego Krymowi i jego wspólnocie.

Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZĄCY
NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM MUZUŁMAŃSKIEGO
MZR w RP
Mufti Tomasz Miśkiewicz