Oświadczenie Środa, 2 marca 2022 roku

Oświadczenie
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę
przyjęte w Białymstoku 1 marca 2022 roku
podczas posiedzenia Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego,
przewodniczących muzułmańskich gmin wyznaniowych
oraz przedstawicieli wojewódzkich MZR w RP

W imię Boga, Najmiłosierniejszego, Najmiłościwszego!

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się zasadami islamu, jakie wypływają ze Świętej Księgi Koranu oraz sunny, w tym nakazem pokojowego współistnienia między narodami i niezbywalnym ludzkim prawem do życia we własnym niepodległym kraju, oświadcza, że zbrojna napaść na Ukrainę, jakiej dopuściła się Federacja Rosyjska, stanowi  najcięższy grzech wobec praw Boga i ludzi. Każdy bowiem konflikt – jeśli tylko jest dobra wola – można rozwiązać, każde nieporozumienie – zażegnać. Każda z wielkich religii jedynobóstwa mówi „Nie zabijaj”. Rosyjska agresja nie nastąpiła w obronie wiary, narodu lub ojczyzny. Przeciwnie, chce zniszczyć cudzą wiarę, naród i ojczyznę. W imię danych od Boga najwyższych wartości, które stworzyły ludzką cywilizację i zbudowały nasz świat, opowiadamy się za pokojem, za porozumieniem. Wspieramy Naród Ukraiński i pomagać będziemy tym wszystkim, którzy pomocy będą oczekiwali i wymagali.

Stawmy opór tej zbrodniczej wojnie. Powiedzmy nie bezprawnemu, nieludzkiemu zabijaniu! Bądźmy solidarni, módlmy się za pokój w Ukrainie i na świecie.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP