Oświadczenie Muftiego 11 października 2013 roku

Oświadczenie Muftiego Tomasza Miśkiewicza przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

…w sprawie obchodów 15 października br. Kurban Bajramu, muzułmańskiego Święta Ofiarowania (Id al-Adha)

W związku ze zbliżającym się Świętem Ofiarowania, a dyskusją na temat legalności uboju zwierząt podczas świąt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczam co następuje:

1. Święto Ofiarowania, Kurban Bajram (Id al-Adha)jest jednym z dwóch świąt muzułmańskich zapisanych w Świętej Księdze Islamu, Koranie, zgodnym z tradycją Proroka Mohammeda (PZN), czyli Sunną.

2. Integralną częścią obchodów tego święta jest, prócz modlitwy świątecznej, złożenie ofiary ze zwierzęcia kopytnego (byk, wielbłąd, koza, owca itp.) przez osobę wyznania muzułmańskiego, zgodnie z zasadami wiary i warunkami religijnymi dotyczących uboju zwierząt.

3. Złożenie ofiary ze zwierzęcia jest tradycją Abrahamową, a same złożenie Kurbana stanowi symbol posłuszeństwa wobec Allaha (Boga) i oznacza oddanie hołdu ideałom i dogmatom Islamu.

4. Celem złożenia ofiary, Kurbana, jest głoszenie jedności Boga. Wyraża ona wdzięczność wobec Boga i potwierdza wiarę w Niego.

5. Kurban jest także naszym dziedzictwem kulturowym, ukształtowanym przez wieki i przestrzeganym przez wszystkie społeczności muzułmańskie na świecie – w tym Tatarów oraz inne polskie społeczności wyznania muzułmańskiego pochodzenia arabskiego, kaukaskiego, azjatyckiego oraz konwertytów polskich.

Całe oświadczenie mozna przeczytać pliku pdf