Oświadczenie Sobota, 27 maja 2017 roku

Oświadczenie
w sprawie ustalenia pierwszego dnia miesiąca Ramadan

Chwała Allahowi Panu Światów
oraz Błogosławieństwo i Pokój Prorokowi Muhammedowi

Dążąc do jedności społeczeństwa muzułmańskiego w Polsce oraz do ujednolicenia Kalendarza miesiąca Ramadan (rozpoczęcie postu) oświadczam, iż pierwszym dniem miesiąca Ramadan jest 27 maja (sobota) 2017 roku i jest to pierwszy dzień Postu, który jest obowiązkiem każdego muzułmanina oprócz osób zwolnionych z niego zgodnie ze słowami Bożymi:

„O wierni! Został Wam nakazany Post,
tak, jak był nakazany tym,
którzy byli przed Wami,
być może będziecie bogobojni”
Koran 2:183

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej