Oświadczenie Środa, 16 maja 2018 roku

Oświadczenie
w sprawie ustalenia pierwszego dnia miesiąca Ramadan

Chwała Allahowi Panu Światów
oraz Błogosławieństwo i Pokój Prorokowi Muhammedowi!

Dążąc do jedności społeczeństwa muzułmańskiego w Polsce oraz do ujednolicenia kalendarza miesiąca Ramadan (rozpoczęcie postu) oświadczam, iż pierwszym dniem miesiąca Ramadan jest 16 maja (środa) 2018 roku i jest to pierwszy dzień Postu, który jest obowiązkiem każdego muzułmanina oprócz osób zwolnionych z niego zgodnie ze słowami Bożymi:

O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak jak był
przepisany tym, którzy byli przed wami.
Być może, będziecie wytrwali!
Koran 2:183

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmański Związek Religijny w RP