Oświadczenie w sprawie Janusza Aleksandrowicza

Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej wybrany przez XV Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2004 r. jest jedynym prawomocnie wybranym i zatwierdzonym muftim muzułmańskim w RP.

W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał postanowienie z dnia 20 lipca 2017 r. o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego przyjęcia powiadomienia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania zaświadczenia Januszowi Aleksandrowiczowi.

Załączniki:

  1. Postanowienie z dnia 20 lipca 2017 r.
  2. Zaświadczenie z dnia 9 lipca 2004 r.