Oświadczenie w sprawie profanacji meczetu i mizaru w Kruszynianach 1 lipca 2014 roku

Jesteśmy głęboko poruszeni aktami barbarzyństwa, jakie w ostatnich dniach miały miejsce w meczecie i na cmentarzu muzułmańskim w Kruszynianach.

Jako badacze i znawcy historii oraz współczesności polskich muzułmanów, ich kultury materialnej i duchowej, doskonale wiemy, iż w ciągu ponad sześciu wieków obecności wyznających islam Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie było religijnych, etnicznych lub kulturowych napięć, a Tatarzy stanowili wzór i przykład patriotyzmu i ofiarności w służbie swej przybranej Ojczyzny.

Dopiero w naszych czasach jesteśmy świadkami czynów haniebnych, które z całą mocą potępiamy bez względu na to kto i z jakich pobudek dokonał tych aktów wandalizmu.

Zarazem wyrażamy naszą głęboką solidarność z polskimi Tatarami, którzy w pierwszych dniach Ramadanu zostali tak mocno doświadczeni.

W imieniu Międzynarodowego Zespołu
realizującego grant NPRH
Czesław Łapicz
Toruń, 1 lipca 2014 r.