Oświadczenie w sprawie zakazu uboju rytualnego 21 marca 2013 roku

Białystok, 21 marca 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje w Polsce zakaz dokonywania uboju zwierząt bez wcześniejszego ogłuszenia. Polska społeczność muzułmańska popiera słuszną troskę o ich los. Nasza religia wręcz nakazuje dobrze traktować wszystkie zwierzęta, zabrania polować na nie dla rozrywki, zmuszać do pracy ponad siły, głodzić, dręczyć i bić. Prawo muzułmańskie nakłada na nas jednakże obowiązek spożywania mięsa pochodzącego z uboju religijnego. Uważamy przy tym, że jest on szybki i sprawiający możliwie najmniej cierpienia.

Wprowadzony od 1 stycznia br. zakaz uderza bardzo dotkliwie w naszą społeczność. Przede wszystkim, odbiera polskim muzułmanom możliwość codziennego odżywiania się zgodnie z nakazami religijnymi. Jednym z bardzo ważnych wydarzeń muzułmańskich jest Kurban Bajram, Święto Ofiarowania, podczas którego składa się właśnie ofiarę ze zwierzęcia. To nie tylko nakaz wiary, ale przede wszystkim symbol. Przez całe stulecia zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej nasze prawa religijne były respektowane. Teraz pozbawia się polskich muzułmanów jednego z najważniejszych elementów tworzących ich religię, a tym samym odbiera się nam prawo do praktykowania wiary. Naruszone zostały bowiem prawne uregulowania pomiędzy Państwem Polskim a Muzułmańskim Związkiem Religijnym. Złamano zagwarantowane w Konstytucji obywatelskie prawa wolności sumienia i religii w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rytualny ubój religijny stanowi dla nas bezwzględny wyznacznik praktykowania religii, czyli życia zgodnie z odwiecznymi zasadami, którymi kierowali się nasi ojcowie i dziadowie. Z tego też powodu, jak i w imię konstytucyjnego poszanowania wolności religijnej, zabiegamy o wyłączenie polskiej społeczności muzułmańskiej spod wspomnianego zakazu. Pozostawienie tej sytuacji bez regulacji prawnej, dopuszczającej prowadzenie uboju zgodnie z nakazami religijnymi, będzie stanowiło ograniczenie swobody praktyk religijnych, co drastycznie narusza konstytucyjne prawo obywateli polskich wyznania muzułmańskiego.

W imieniu własnym oraz muzułmanów mieszkających w Polsce, w tym także polskich Tatarów, apeluję do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, do rządu, posłów i senatorów o jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii z uwzględnieniem prawa społeczności muzułmańskiej do uboju rytualnego zgodnie z zasadami religii.


Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Tomasz Miśkiewicz

Opinia prawna w przedmiocie zgodności z prawem zakazu uboju rytualnego w kontekście zasady wolności sumienia i religii