Oświadczenie w sprawie zamknięcia meczetu w Gdańsku 9 lipca 2014 roku

bismilla

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku informuje, że z powodów administracyjnych, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, niezbędne okazało się tymczasowe zamknięcie meczetu przy ulicy Abrahama 17a.

Remont planowano już dawno, jednak dopiero teraz udało się doprowadzić do jego rozpoczęcia. Przytrafiło się to akurat w czasie Ramadanu, ale zarząd MGW MZR zabezpieczył wszystkim wiernym możliwość odbywania modlitw piątkowych, a także nocnych w sali modlitewnej szkoły muzułmańskiej w Gdańsku-Oruni przy ulicy Nowiny 2a. Informacje o tym były przekazywane podczas modlitwy 29 czerwca br. oraz wywieszane w meczecie i na bramie wyjściowej. Niestety, zrywał je ktoś dążący, jak widać, tylko do wywołania zamieszania. Remont trzeba przeprowadzić jak najszybciej, aby prace na dachu zakończyć przed zimą. Z tego powodu należy meczet odpowiednio przygotować (m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa), co nie wszyscy zdają się rozumieć i zamiast pomóc, utrudniają, a momentami wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie gminy.

Po remoncie meczet przy ulicy Abrahama 17a zostanie ponownie udostępniony dla całej społeczności muzułmańskiej niezależnie od pochodzenia. Jedyne, czego zarząd MGW MZR w Gdańsku oczekuje od wszystkich, to przestrzeganie zasad kulturalnego i zgodnego uczestnictwa w życiu gminy oraz meczetu, a także poszanowanie wysiłku ludzi, którzy blisko 25 lat temu doprowadzili do powstania naszej świątyni.

Gdański meczet jest obiektem podległym zarządowi Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, co oznacza, że to właśnie zarząd odpowiada za jego funkcjonowanie i stan, tak samo jak za prowadzenie modlitw oraz wszelkie inne działania wewnętrzne i zewnętrzne. Podstawą pracy zarządu są zasady określone w Statucie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, stosowne postanowienia prawa polskiego oraz szacunek dla wielowiekowego dziedzictwa tatarskiej społeczności muzułmańskiej.

Zarząd gminy zaprasza do dobrze pojętej współpracy, na warunkach wzajemnego poszanowania – z właściwym zrozumieniem kompetencji – wszystkie osoby wyznania muzułmańskiego. Każdy, niezależnie od pochodzenia, kto zechce dołożyć do naszego dorobku swój wysiłek, jest mile widziany. Nie ma tu tylko miejsca dla brutalnej agresji, osobistych pokrętnych interesów, ekstremizmu w jakiejkolwiek postaci i publicznego zniesławiania.

W uzgodnieniu z Zarządem
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
MZR w Gdańsku
Olgierd Chazbijewicz
przewodniczący