OŚWIADCZENIE Środa, 5 kwietnia 2017 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Mufti oraz Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej dementuję pojawiające się informacje o zmianach we władzach Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, w szczególności nie nastąpiła zmiana na stanowisku Muftiego. Od 20 marca 2004 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej moja osoba piastuje stanowisko Muftiego.

PRZEWODNICZĄCY
NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM
Mufti Tomasz Miśkiewicz

Białystok, dnia 5 kwietnia 2017 roku