Piękny jubileusz 80-lecia urodzin Felicji Muchy Piątek, 22 stycznia 2016 roku

Z okazji pięknego jubileuszu 80-lecia urodzin
Czcigodnej Pani

Felicji Muchy

członkini społeczności tatarsko-muzułmańskiej
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
wraz z Bożym błogosławieństwem

składa Szanownej Jubilatce
w imieniu Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
oraz własnym

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP