Pierwszy piątek miesiąca radżab Piątek, 19 lutego 2021 roku

„O, Allahu, pobłogosław nam miesiące radżab i szaban i doprowadź nas do ramadanu”

13 lutego 2021 r. rozpoczął się muzułmański miesiąc radżab. To siódmy miesiąc kalendarza muzułmańskiego, który oparty jest na fazach księżyca.

Za początek ery muzułmańskiej uznawana jest hidżra – emigracja Proroka Muhammada (saał) z Mekki do Medyny, wówczas nazywanej Jasrib. Miało to miejsce 20 czerwca 622 roku według kalendarza gregoriańskiego. Muzułmański sposób obliczania czasu jest oparty na roku księżycowym. Ponieważ rok księżycowy ma 354 dni, jest krótszy od roku słonecznego o 11 lub 12 dni, w związku z tym rok księżycowy jednostajnie przesuwa się wstecz wobec roku słonecznego w cyklu 33 letnim.

Leksykalna definicja klasycznego arabskiego czasownika radżaba to „szanować”, co może również oznaczać „bać się” lub „bać”. Miesiąc ten jest ostatnim z czterech świętych miesięcy, w którym zabronione są bitwy i pierwszym z dwóch, błogosławionych, poprzedzających święty miesiąc ramadan. W tym miesiącu są dwie bardzo ważne noce: al-raga’ib­ – noc próśb, pierwsza noc miesiąca radżab oraz al-miradż, noc podczas której odbyła się podróż Proroka Muhammada (saał) na wierzchowcu Buraku z meczetu Al-Aksa w Jerozolimie do nieba, gdzie Prorok stanął przed obliczem Allaha (słt). W tym miesiącu urodził się czwarty kalif islamu Ali ibn Abu Talib oraz miała miejsce bitwa pod Tabukiem w 9 roku hidżry.

Pierwszy piątek miesiąca radżab wypada 19 lutego 2021 r.

(Red.)