Początek miesiąca szaban Wtorek, 24 marca 2020 roku

Dzisiaj, po zachodzie słońca, rozpocznie się szaban, miesiąc poprzedzający ramadan, miesiąc Proroka (saał), zgodnie z Jego słowami: „Radżab jest miesiącem Allaha, szaban jest moim miesiącem, a ramadan jest miesiącem mojej ummy.

 Nie lekceważmy wyjątkowości tego miesiąca, wykorzystajmy niesamowite korzyści, jakie niesie ze sobą, a w szczególności skorzystajmy z możliwości zbliżenia się do Proroka Muhammada (saał), który powiedział: „W dniu Sądu Ostatecznego, osobą najbliższą mnie będzie osoba, która recytowała najwięcej salałat dla mnie”.

Zaangażujmy się w recytację salałat: Allahumma salli ala sajjidina Muhammadin ła ala ali sajjidina Muhammd.

Zjednoczmy się w tym trudnym dla nas wszystkim okresie, przygotujmy nasze serca na nadejście ramadanu.

 Naszym celem jest wypowiedzenie salałatu milion razy w ciągu całego miesiąca szaban.

Prosimy o liczenie ilości wyrecytowanych salałatów, a następnie na koniec każdego tygodnia przesłać ich liczbę imamowi Ramilowi Khayrovowi, pełniącemu posługę w Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, tel. kom. +48 884 005 556.

Niechaj Allah pobłogosławi nas i wzmocni w tym okresie!