Podziękowanie za posługę religijną Piątek, 10 lipca 2020 roku

Muzułmański Związek Religijny MZR w RP informuje, iż 9 lipca 2020 r. Ismail Caylak, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku oraz przedstawiciel Ministerstwa do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet, zakończył posługę religijną w Polsce.

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, członkowie NKM oraz wspólnota Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, na czele z przewodniczącym Olgierdem Chazbijewiczem, serdecznie dziękują imamowi Caylakowi za lata owocnego i profesjonalnego działania na rzecz społeczności tatarsko-muzułmańskiej w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu imama i współpracy między MZR w RP a Diyanetem znacznie wzbogaciła się biblioteka religijna – w 2017 roku wydane zostały książeczki przeznaczone do nauki religii dla dzieci Poznaję swoją religię, Poznaję swojego Proroka, Moja księga Koran, Moje prośby do Boga, Uczę się czcić Boga, Uczę się etyki, w 2018 roku – Nauka czytania Koranu. W 2018 roku ukazała się najważniejsza bodaj publikacja – MZR w RP dzięki wsparciu strony tureckiej wydał własną edycję Koranu, w przekładzie Musy Czachorowskiego. Obecnie zaś trwają prace redakcyjne związane z przygotowaniem do druku podręcznika pt. Podstawy wiedzy muzułmańskiej.

(Red.)